POSÁZAVSKÁ TRILOGIE

pro rok 2024,

je v plné přípravě.

Posázavská trilogie – 23. ročník

 Běh - Voda - Kolo


PROPOZICE DŮLEŽITÉ

Kde?

BISPORT v Týnci nad Sázavou

Kdy?

sobota 20. 4. 2024

start v 9:00

Co?

Běh 7 nebo 14km - okruh á 7km  Týnec nad Sázavou - Týnec nad Sázavou

Voda 16 km Týnec nad Sázavou – Pikovice

Kolo 25 km Pikovice – Týnec nad Sázavou

PROPOZICE  MÉNĚ DŮLEŽITÉ

Kategorie:

jednotlivci muži – M (běh 2 okruhy, kajak, kolo)

jednotlivci ženy – Ž  (běh 1 okruh, kajak, kolo)

dvojice muži – MM (běh 2 okruhy, kánoe, kolo)

dvojice páry – MŽ (běh 1 okruh, kánoe, kolo)

dvojice ženy – ŽŽ (běh 1 okruh, kánoe, kolo)

dvojce dospělý a dítě do 15 let DD (běh 1 okruh, kánoe, kolo)

PROPOZICE  NEJDŮLEŽITĚJŠÍ

Startovné:

pro členy ČAES (členem se můžeš stát zaškrtnutím na webu při registraci) je:

jednotlivci

500,- Kč do 31. 1. 2024

600,- Kč do 31. 3 .2024

800,- Kč později

dvojice

800,- Kč do 31. 1. 2024

900,- Kč do 31. 3. 2024

1200,- Kč později

CO POTŘEBUJEŠ JEŠTĚ VĚDĚT

Povinná výbava

Vlastní turistická loď (ne sjezdová) včetně vesty, maximální délka kajaku je 3,5 metru (vesta, helma i cyklo)

Na kajakářký pádla zapomeň! :)

Kánoi lze zapůjčit v Bisportu – 20% sleva pod heslem „Posázavská trilogie“.

Kolo horské nebo štěrkové, helma.

Mobilní telefon (povinný na bike část, na běh a vodu doporučený).

Průběh závodu

7:00 – 8:30

Prezentace závodníků na místě startu.

do 8:30

Nakládání kol a věcí na kolo (v označeném pytli, který získáte na prezentaci).

do 9:00

Příprava lodí, pádel, vest a helem.

8:30

Výklad tratě.

9:00

Start závodu před budovou Bisportu.

12:30 – 16:00

Očekávaný příjezd závodníků.

15:00

Vyhlášení vítězů.

Zařídíme Ti:

Čip.

Časomíru.

Značení trati.

Mapu závodu.

Převoz vybavení po trase závodu.

Občerstvení po doběhu a po vodě: voda, pivo, sýr, lovečák, jabka – prostě retro.

Možnost sprchy po doběhu.

Pivo a vývar v cíli.

TRASA

posázavská trilogie běh

Běh:

Jestli budeš první, sleduj mlíko a mouku.

Kochat se rozhodně nebudeš, protože poběžíš na max.

Slečinky, které běh prožvaní, trasa stejně nezajímá.

Zbývají Vaše babičky, děti a místní pejskaři, kteří parametry tratě opravdu potřebují, aby si vybrali správný flek na fandění.

posázavská trilogie kanoe

Loď:

Po doběhu zpět k Bisportu nasadíš přilbu, popadneš pádlo (který nebude kajakářský) a skáčeš do lodi. Bacha, na téhle části závodu směrovky nejsou.

Čeká tě 16 km dřiny, tentokrát bez ohledu na to, jestli závodíš sólo, nebo ve dvojici. .

A teď bacha. Na trase je 9 jezů, všechny sjízdný, ale kudy se dozvíš před startem.  Daleko zákeřnější může být 6 restautrací a 2 kempy na trase. 

Etapa končí v Pikovicích před lávkou.

posázavská trilogie kolo

Kolo:

V depu v Pikovicích necháváš loď s pádlem a skáčeš na kolo. Stopčas za desetiminutové křeče ani letos nečekej. 

Restaurace a kempy na trase teď nejsou, zato směrovky už zase jo!

A tady ze sebe vyždímej úplně všechno, protože po tomhle už máš padla

Doporučujeme kolo horského typu, ale fantazii se meze nekladou. Gravel to zvládne taky a pokud si potřebuješ koupit novou silnici, tu starou tu můžeš klidně zrušit :)

PRAVIDLA

Sice to nikdo nečte, ale musí to být.


1. Jedná se o sportovní akci, které se mohou účastnit jen osoby starší 18 let, mladší osoby jen se souhlasem zákonného zástupce (písemně potvrzený dokument předložený při prezentaci).

2. Každý závodník závodu svojí přihláškou a prezentací před startem potvrzuje, že se dostatečně seznámil se všemi pravidly a souhlasí s nimi:

 • Je si vědom důsledků spojených se svojí účastí v závodě, kterého se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Není oprávněn požadovat po pořadateli finanční plnění nebo uplatňovat jakékoliv jiné nároky za zranění či jiné škody, které utrpí v souvislosti se sportovní akcí.
 • Obdržel veškeré informace ohledně pravidel, bezpečnosti, fair play a dalších podmínek soutěže.
 • Bere na vědomí, že pořadatel během soutěže nepřebírá odpovědnost za škodu za odložené věci.
 • Souhlasí, aby jeho účast a sportovní výkon v závodě byly pořadatelem nebo osobou pořadatelem zmocněnou audiovizuálně zaznamenávány a zároveň uděluje svolení, aby tyto záznamy vytvořené před, během a po akci mohly být použity všemi způsoby uvedenými v §12 odst. 4 autorského zákona za účelem prezentace tohoto závodu, a to bez nároku na honorář.
 • Zavazuje se k dodržování pravidel silničního provozu při pohybu po pozemních komunikacích dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

3. Závodník je povinen poskytnout první pomoc v případě, že je to nutné a žádá si to zdravotní stav jiného závodníka.

4. Do závodu smí nastoupit pouze závodníci, kteří splňují bez výhrad pravidla závodu, jsou v dobrém zdravotním stavu, nejsou pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek. Pořadatel si vyhrazuje právo nepustit na start nebo zastavit v závodě každého závodníka, který bude vykazovat známky přílišné únavy či vyčerpání a mohlo by dojít k ohrožení jeho zdraví.

5. Do závodu smí nastoupit pouze závodníci registrovaní na oficiálních stránkách www.posazavskatrilogie.cz (či www.sportt.cz) přes registrační formulář, či po individuální domluvě s pořadatelem.

6. Registrace se uzavírají týden před uskutečněním závodu, tedy 13. 4. 2024. Po tomto datu je možné se přihlásit jen se souhlasem pořadatele závodu. Přeregistrace možná na sportovniservis.cz (návod zde)

7. Startovné se hradí dopředu poukázáním na účet č. 2000631637/2010. Při platbě uveďte variabilní symbol vygenerovaný při registraci nebo přímo na místě v hotovosti.

 • Platbu proveďte prosím během následujících 5 dnů, pokud nebude platba do 7 dnů od registrace na účtu pořadatele bude vaše registrace zrušena.
 • Změny v registraci do 13. 4. 2024 jsou možné neomezeně (závodníci mohou většinu změn zadat sami v registračním systému). Po tomto termínu je změna možná pouze za poplatek 100 Kč splatných na účet či na místě.

8. Pořadatel závodu si vyhrazuje právo registraci uzavřít nebo upravit podmínky, pokud to bude vyžadovat situace.

9. Zaplacené startovné se nevrací a ani nepřevádí do dalšího roku, je možné jej prodat či převést na jiného účastníka.

10. V případě nějaké nenadálé události (kalamity, život ohrožujícího stavu) si pořadatel vyhrazuje právo závod přerušit, uzavřít nebo zrušit. V tomto případě se startovné nevrací. Je možnost jeho převodu na další ročník.

11. Závodník nesmí přijmout jakoukoliv pomoc mimo vyhrazené občerstvovací prostory. Výjimkou jsou pouze případy, kdy je nutné poskytnout první pomoc.

12. Každý závodník musí respektovat povinnou výbavu. Pořadatel si vyhrazuje právo na namátkové kontroly i během závodu. Absence nebo případně nekompletnost povinné výbavy znamená penalizaci 15 minut za každý chybějící kus. Využití kajaku nesplňujícího pravidla znamená diskvalifikaci ze závodu.

13. Závodník postupuje po turistických značkách, lesních cestách a značené trase. Na trati budou označeny kontrolní body. Pokud závodníci neprojdou celou trasu, jsou automaticky diskvalifikováni.

14. Je zakázáno používat k přesunu jakékoliv cizí předměty (auto, motocykl, autobus, traktor, vlak, brusle, koně atd.)

15. Soutěžní disciplíny:

 • Celkové pořadí – Hodnotí se vždy 3 nejrychlejší jednotlivci nebo dvojice v kategorii s nejlepším dosaženým časem při absolvováním celé trati.

16. Pro všechny závodníky hodnocené na stupních vítězů nebo na daném rychlostním úseku, jsou připraveny věcné ceny.

17. Vznášení protestů:

 • Protesty se podávají za jednorázový poplatek 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu. Tento poplatek je při uznání protestu vrácen.
 • Protest lze oficiálně podat do 60 minut od vyvěšení oficiální výsledkové listiny.
 • V případě zamítnutí neoprávněného protestu se poplatek nevrací.
 • Lhůta pro vyjádření hlavního rozhodčího k protestu je 30 minut od jeho podání a složení zálohy 200,- Kč.